Prof. Dr. Ali EKİZ

Prof. Dr. Ali EKİZ

Gynecology and Perinatology (Risky Pregnancy) Specialist

With over 15 years of professional experience, dozens of national and international research articles, and most importantly, his smiling face, Gynecology and Perinatology Specialist Prof. Dr. Ali EKİZ is with you.

My Areas of Expertise

Contact Information

Pregnancy and Diabetes

Gebelik ve Diyabet Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, pankreas bezinin yeterli seviyeda

What Should You Know About Pregnancy and Diabetes?

Diabetes, also known as diabetes mellitus among the people, is a disease that occurs when the pancreatic gland does not produce enough insulin hormone.

Diabetes can occur before pregnancy as well as during pregnancy. This condition is called gestational diabetes. So what do you need to know about pregnancy and diabetes? In this article, we have compiled for you what you need to know.

What is Pregnancy and Diabetes?

Gestational Diabetes; Depending on the criteria used during pregnancy and the prevalence of obesity in the community, it can be seen up to 20%.

It can come in three different ways:

• Patient with diabetes before pregnancy: Preconceptional diabetic pregnant

• Gestational diabetes occurring during pregnancy

• Overt diabetes diagnosed during pregnancy

What is the Effect of Pregnancy on Diabetes?

The metabolic and hormonal load that increases with pregnancy tends to raise blood sugar. For this reason, insulin doses used by pregnant women who use insulin increase as pregnancy progresses. For this reason, strict sugar monitoring and control is very important.

Balancing the increased glucose and insulin resistance of the organism is very important for the mother and the baby. Otherwise, cardiac and skeletal system anomalies in infants; In mothers-to-be, the risk of preterm birth, miscarriage, large or stillbirth increases.

Does Gestational Diabetes mean I have diabetes?

Essentially, it is a precursor to gestational diabetes, and 80% of the pregnancy returns to normal when the pregnancy is over. In other words, if gestational diabetes is not taken care of and appropriate treatment is not done, 20% can be permanent.

Who are the Gestational Diabetes Risk Groups?

We can list the gestational pregnancy risk group as follows:

• Expectant mothers with a family history of diabetes

• Patients with Gestational Diabetes in a previous pregnancy

• Expectant mothers over the age of 35

• Overweight (Obese) expectant mothers

• A history of unexplained stillbirth in the last three months in her previous pregnancy

• Having given birth over 4 kg in a previous pregnancy

• Using steroids (cortisol) for any reason

What is the Effect of Diabetes on the Expectant Mother and the Baby?

We can list the effects of diabetes on the expectant mother as follows:

• Low

• Early birth

• Congenital anomaly

• Preeclampsia and eclampsia

• Polyhydramnios (excess water)

• Intrauterine and perinatal death

• Difficulty in delivery due to a large baby

• Cesarean delivery

The effects of diabetes on the baby can be listed as follows:

• Developmental delay

• Macrosomia (large baby)

• Difficulty in breathing

• Hypoglycemia

• Hypocalcemia

• Hyperbilirubinemia

How is Gestational Diabetes Screened During Pregnancy?

It is screened with a test, which is known by the public as the sugar load test, and its scientific name is the glucose tolerance test. It is performed between 24-28 weeks in pregnant women without risk factors. In pregnant women with risk factors, it should be done as soon as the first pregnancy is diagnosed and if it is found to be normal, it should be repeated between 24-28 weeks.

How is Birth Planning Made in Diabetes?

Diabetic mothers who do not have any vital risk in pregnancy should be under strict control at least 3 months beforehand in order to ensure proper health and development of the baby. The following factors are important for metabolic control in diabetes and preventing complications or stopping its progression:

• Short duration of diabetes

• Absence of diabetes-related organ disorders

The risk is high in expectant mothers who have had diabetes for many years, who have been diagnosed with disorders in the eye or nervous system organs, or in older mothers. Pregnancy is likely to exacerbate these disorders if the organ disorder progresses. Therefore, pregnancy is not allowed.

How Is Diabetes Treated During Pregnancy?

In patients with gestational diabetes, if metabolic control is provided by diet, treatment can be continued with diet. Oral medication or insulin therapy is started in expectant mothers whose blood sugar control is not at the ideal level but whose blood sugar values are slightly above the ideal level. In addition, direct insulin therapy can be started in expectant mothers who do not have good metabolic control and whose blood sugar levels vary.

The weight gain of diabetic patients should also be controlled very tightly (weekly), and they should be under the control of a dietitian.

e insülin hormonu üretmemesi durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır.

Diyabet, gebelik öncesinde var olabildiği gibi gebelik döneminde de ortaya çıkabilir. Bu duruma gebeliğe bağlı yani gestasyonel diyabet adı verilir. Peki gebelik ve diyabet hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Bu yazımızda bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.

Gebelik ve Diyabet Nedir?

Gestasyonel Diyabet; gebelikte kullanılan kritere ve toplumdaki obezite sıklığına bağlı değişmekle birlikte %20 lere kadar görülebilmektedir.

Üç faklı şekilde karşıma gelebilir:

 • Gebelik öncesi Dibayeti olan hasta: Prekonsepsiyonel diaybetik gebe
 • Gebelik döneminde ortaya çıkan Gestasyonel diyabet
 • Gebelikte tanı alan aşikar diyabet

Gebeliğin Diyabet Üzerindeki Etkisi Nedir?

Gebelikle birlikte artan metabolik ve hormonal yük kan şekerini yükseltme eğilimindedir. Bu nedenle insülin kullanan gebelerin kullandıkları insülin dozları gebelik ilerledikçe artar. Bu nedenle sıkı şeker takibi ve kontrolü çok önemlidir.

Organizmanın artmış glikoz ve insülin direncinin dengelenmesi anne ve bebek için oldukça önemlidir. Aksi takdirde bebeklerde kalp ve iskelet sistemi anomalileri; anne adaylarında ise erken doğum, düşük, iri ya da ölü doğum yapma riski artar.

Gestasyonel Diyabet  şeker hastası oldum demek midir?

Esasen gestasyonel diyabet öncülü bir durumdur ve gebelik bitince %80 i normale döner. Diğer bir deyişle gebelik şekeri dikkat edilmez uygun tedavi yapılmazsa %20 kalıcı olabilir.

Gestasyonel Diyabet Risk Grupları kimlerdir?

Gestasyonel gebelik risk grubunu aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Ailesinde diyabet geçmişi olan anne adayları
 • Önceki gebeliğinde Gestasyonel diyabet olmuş hastalar
 • 35 yaşın üzerinde olan anne adayları
 • Fazla kilolu (Obez) anne adayları
 • Önceki gebeliğinde açıklanamayan son üç ay ölü doğum hikayesi
 • Önceki gebeliğinde 4 kilo üzeri doğum yapmış olmak
 • Herhangi bir sebeple steroid (kortizol) kullanıyor olmak

Diyabetin Anne Adayına ve Bebeğe Etkisi Nedir?

Diyabetin anne adayına olan etkilerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Düşük
 • Erken doğum
 • Konjenital anomali
 • Preeklampsi ve eklampsi
 • Polihidramnios (su fazlalığı)
 • İntrauterin ve perinatal ölüm
 • İri bebek nedeni ile doğumda güçlük
 • Sezaryen doğum

Diyabetin bebeğe etkisini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Gelişim geriliği
 • Makrosomi (iri bebek)
 • Solunum güçlüğü
 • Hipoglisemi
 • Hipokalsemi
 • Hiperbilirubinemi

Gebelik Döneminde Gestasyonel Diyabet nasıl taranır?

Halk arasında bilinen adı şeker yükleme testi olan bilimsel adı glukoz tolerans testi olan bir test ile taranır. Risk faktörü olmayan gebelerde 24-28 hafta arasında yapılır. Risk faktörü olan gebelerde ise hem ilk gebelik tanısı konduğu anda yapılmalı normal saptanırsa hem de 24-28 hafta arasında tekrar edilmelidir.

Diyabette Doğum Planlaması Nasıl Yapılır?

Gebe kalmasında herhangi bir yaşamsal risk bulunmayan diyabetik anne adaylarının, bebeğin uygun sağlık ve gelişimini sağlamak amacı ile en az 3 ay önceden sıkı bir kontrole alınması gerekir. Diyabette metabolik açıdan kontrolün sağlanması ve komplikasyon gelişmesinin önlenmesi ya da ilerlemenin durdurulması için aşağıdaki faktörler önemlidir:

 • Diyabet süresinin kısa olması
 • Diyabete bağlı organ bozukluklarının olmaması

Diyabeti uzun yıllardır olan, göz ya da sinir sistemi organlarda bozukluk teşhis edilmiş anne adaylarında ya da yaşı ilerlemiş anne adaylarında risk yüksektir. Organ bozukluğunun ilerlemesi durumunda, gebelik durumunun bu bozuklukları artırması muhtemeldir. Bu nedenle de hamileliğe izin verilmez.

Gebelik Döneminde Diyabet Tedavisi Nasıl Olur?

Gestasyonel diyabet hastalarında, eğer metabolik kontrol diyet ile sağlanıyorsa tedaviye diyet ile devam edilebilir. Kan şekeri kontrolü ideal seviyede olmayan ama kan şeker değerleri idealin biraz üzerinde olan anne adaylarında ağızdan ilaç veya insülin tedavisine başlanır. Ayrıca metabolik kontrolü iyi olmayan ve kan şekeri değerleri değişkenlik gösteren anne adaylarında da direk insülin tedavisine başlanabilir.

Diyabetik hastaların kilo alımları da çok sıkı (haftalık) kontrol edilmeli, diyetisyen kontrolünde olmalıdırlar.

Gebelik ve diyabet hakkında daha fazlası için, +90 544 644 56 62 numaralı telefon üzerinden bilgi alabilir ve randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MAKE YOUR APPOINTMENT WITH PROF. DR. ALİ EKİZ!

You can make your appointment with Perinatology (Risky Pregnancy) Specialist Prof. Dr. Ali Ekiz via the WhatsApp button.

Other Gynecology and Obstetrics Topics

Contact us to get information about Markers on Detailed Ultrasound
Contact us to get information about High-Risk Pregnancy Follow-up
Contact us to get information aboutNutrition in Pregnancy
Contact us to get information aboutFetal Infections in Pregnancy
Profile Picture
Prof. Dr. Ali EKİZ Kadın Doğum ve Perinatoloji Uzmanı
×
Merhabalar. 🙋🏻‍♂️
Mesajınızın ardından asistanlarım, en kısa zamanda sizinle iletişime geçecekler. Teşekkürler. 🙏